Nieuwe studie mag geen alibi zijn om transferproblematiek op lange baan te schuiven

Het Vlaams Belang blijft de Vlaamse regering – en de N-VA in het bijzonder – verder op de huid zitten met betrekking tot de miljardentransfers naar Wallonië.

Een recent onderzoek door de Universiteit van Namen stelde dat Vlaanderen zonder de transfers een begrotingsoverschot zou hebben van 8 miljard euro. In antwoord op een eerdere vraag van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin naar de initiatieven die de Vlaamse regering zou nemen om een einde te maken aan deze miljardendiefstal antwoordde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat het “hem aangewezen lijkt om over te gaan tot een geactualiseerde transferstudie.

“Midden 2017”

In een nieuwe vraag informeerde Stefaan Sintobin bij Bourgeois naar een stand van zaken met betrekking tot de studie. De minister-president antwoordt nu dat “de studiedienst van de Vlaamse regering momenteel aan een bestek werkt, in overleg met het departement Financiën en Begroting”. Luidens het antwoord zou “vóór de zomer 2015 een oproep worden gelanceerd naar onderzoeksgroepen die in het verleden ook al over het thema van de financiële transfers gepubliceerd hebben en naar consultancybureaus”. Bourgeois stelt dat de resultaten van de nieuwe studie verwacht worden “tegen midden 2017”. Dit zou moeten toelaten de effecten van de nieuwe financieringswet te meten.

Stefaan Sintobin reageert: “Ik zal er mee over waken dat de beloofde timing wordt gerespecteerd. Anderzijds ben ik maar matig enthousiast, omdat het er alle schijn van heeft dat de Vlaamse meerderheidspartijen – N-VA op kop – zich nu voor de komende jaren achter deze studie zullen verschuilen om geen structurele initiatieven te moeten nemen met betrekking tot de afbouw van de transfers”. Eerder had Bourgeois laten weten dat er “onvoldoende democratisch draagvlak” is om de transfers aan te pakken, een draagvlak dat er binnen de Belgische context allicht nooit zal zijn.