PS-voorzitter Commissie Grondwet weigert belangenconflict Vlaams Belang te agenderen

Houding Waalse socialisten is schande voor de democratie

De Franse Gemeenschap heeft in haar begroting opnieuw kredieten ingeschreven om een Franstalige privéschool in de Vlaamse gemeente Voeren te subsidiëren. Uiteraard is deze Franstalige inmenging op Vlaams grondgebied totaal onwettelijk omdat ze indruisen tegen artikel 143 §1 van de Grondwet (territorialiteitsprincipe wat onderwijsaangelegenheden betreft).

Daarom diende het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers reeds op 25 november een voorstel tot belangenconflict in. Dat voorstel dient gestemd te worden voordat de begroting 2020 van de Franse gemeenschap deze week wordt goedgekeurd. De voorzitter van de parlementaire commissie voor de Grondwet en Institutionele Vernieuwing weigert echter het voorstel van het Vlaams Belang te agenderen, zodat het niet tijdig kan besproken en gestemd worden.

Die voorzitter is volksvertegenwoordiger Özlem Özen, niet toevallig lid van de Parti Socialiste. Ondanks officieel aandringen van de Vlaams Belang fractie blijft Özen weigeren de commissie tijdig samen te roepen. Het mag duidelijk zijn dat de PS tegen iedere regel van het fatsoen in haar macht in de Commissie Grondwet misbruikt om de ongrondwettelijke anti-Vlaamse financieringspolitiek van de Franse Gemeenschap uit de wind te zetten.

De houding van Özen en de PS is een ware schande voor de democratie en voor de parlementaire instelling die de Kamer is. Als dit de houding is die de PS wil aannemen, moeten ze alvast niet versteld staan wanneer ze binnenkort een meer dan stevig communautair offensief van het Vlaams Belang om de oren zullen krijgen.