Studie transfers: geen excuus voor communautaire stilstand

De studie naar de miljardentransfers naar Wallonië is eindelijk besteld. Dit mag voor Stefaan Sintobin geen excuus zijn om ondertussen niet te werken aan een beëindiging van deze geldoverdrachten. 

Eind 2014 bedroeg de Vlaamse overheidsschuld nog 18,9 miljard euro. Dit jaar loopt die op tot 25,8 miljard. Ook voor 2016 slaagt de Vlaamse regering er immers niet in een begroting in evenwicht te presenteren en verhoogt de Vlaamse schuld dus. Bij het aantreden van de regering luidde het nog trots: “We gaan voor een begroting in evenwicht. We willen de lasten niet doorschuiven naar de volgende generaties.” Ondertussen schuift de Vlaamse regering de factuur dus wel door naar de volgende generaties. Een vertegenwoordiger van het Rekenhof noemde de toename van de Vlaamse schuld recent nog “verontrustend”.

Koelkast

Terwijl de schulden zich opstapelen en de Vlamingen worden opgezadeld met steeds nieuwe lastenverhogingen, vond de Vlaamse regering wel meer dan 120 miljoen euro om de gevolgen van de open grenzen en de asielinvasie op te vangen. Ondertussen blijven ook vlot miljarden Vlaams geld naar Wallonië stromen. Terwijl de N-VA van deze miljardendiefstal vroeger nog een punt maakte, heeft ze sinds ze in de federale regering zit de afbouw ervan samen met andere communautaire eisen in de koelkast gestoken.

Het Vlaams Belang zit als nationalistische partij ondertussen uiteraard niet stil en blijft de transfers naar Wallonië op de politieke agenda zetten. Zo voelde Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) minister-president Geert Bourgeois (N-VA) het voorbije jaar al vijf keer aan de tand over deze schandelijke diefstal van Vlaams geld. Op 17 maart 2015 antwoordde de minister-president op een vraag van Stefaan Sintobin dat hij het initiatief zou nemen om de transfers naar Wallonië te laten becijferen.

Onderzoeksopdracht

In antwoord op een nieuwe vraag van Stefaan Sintobin laat Geert Bourgeois nu weten dat de onderzoeksopdracht voor de studie naar de transfers bij bestelbrief van 11 december 2015 gegund is aan KU Leuven Research & Development. Het is de bedoeling dat de studie uiterlijk tegen 1 juli 2017 opgeleverd wordt. De minister-president laat ook weten dat de onderzoeksgroep in principe op tweemaandelijkse basis feedback zal geven aan (en overleg plegen met) een stuurgroep, samengesteld uit experten van het departement Financiën en Begroting, het departement Kanselarij en Bestuur (Studiedienst van de Vlaamse Regering), de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Geen excuus

Stefaan Sintobin reageerde op het nieuws betreffende de bestelling van de studie dat het Vlaams Belang “uiteraard tevreden is met de gunning van deze studie”, maar drukte anderzijds de hoop uit dat “de becijfering van de transfers geen excuus zou vormen voor nieuwe jaren van communautaire stilstand”. Het Vlaams Belang verlangt van een regering die geleid wordt door een minister-president van een  partij die zichzelf tot nader order als ‘Vlaams-nationalistisch’ bestempelt, dat ze de communautaire problemen niet onder de mat veegt. Zeker in budgettair moeilijke tijden is het absoluut onaanvaardbaar dat elk jaar Vlaamse miljarden richting Wallonië verdwijnen. Het Vlaams Belang eist dat de Vlaamse regering als veronderstelde belangenbehartiger van het Vlaamse volk actief een einde tracht te maken aan deze diefstal.

(Artikel verschenen op webstek Vlaams Belang op 11 februari 2016)