Gedwongen huwelijk

Op 11 februari  pakte Grenz-Echo – het dagblad van en voor Duitstaligen in de ‘Oostkantons’ – uit met een paginagroot interview met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Aan het slot van het interview herhaalt Van Grieken voor de Duitstalige lezerspubliek dat het Vlaams Belang geen heil ziet in nieuwe staatshervormingen, maar onomwonden kiest voor Vlaamse onafhankelijkheid.

“Dat onafhankelijke Vlaanderen zal geen eiland zijn. Wallonië zal onze beste partner zijn. Op economisch vlak zullen wij nog veel moeten samenwerken. België is (echter) een gedwongen huwelijk. En gedwongen huwelijken lopen nooit goed af.”