Taalkaders Staatsveiligheid: geheim?!

Barbara Pas vroeg aan de minister van Justitie naar de taalkaders van de VSSE (Veiligheid van de Staat – Sûreté de l’état). Geheim, zo zegt men. Om veiligheidsredenen. Maar dat er een benadeling van de Nederlandstaligen was, moest men wel openlijk toegeven…

Lees hier vraag en antwoord. Blader dan naar p. 120 van het document.