VLAAMSE GRONDSTROOM IS RATIONEEL EN DUS NIET BELGISCH Links in Vlaanderen dweept met ‘grondstroom’ als het hen uitkomt

Onder deze titel schreef VB-voorzitter en Vlaams parlementslid Tom Van Grieken op 1 februari een column op de webstek Doorbraak.be  als tegengewicht tegen de pogingen van Kristof Calvo van Groen om de meerwaarde van België aan te tonen.

Het blijft opmerkelijk in welke vage bewoordingen links het debat over de toekomst van de Belgische federatie blijft voeren. Calvo stelt in De Standaard van 27 januari ‘dat slechts één taal telt, en dat is die van de overtuiging’. Als nietszeggende gemeenplaats kan dat tellen.

Bij Kristof Calvo leeft inderdaad de overtuiging dat België een meerwaarde biedt. Om de verschillen tussen Vlamingen en Walen te overstijgen pleit Groen daarom voor een federale kieskring. Een frivool ideetje, dat vaak opduikt. Maar wel een idee met verstrekkende gevolgen. De notie ‘Vlamingen’ en ‘Walen’ wordt namelijk als het ware uitgewist bij zo’n federale kieskring. Waardoor de Vlamingen hun numerieke meerderheid binnen België ten volle kunnen uitspelen. Opheffing dus van de pariteit in de ministerraad en buitenproportionele zetelaantallen voor de Waalse politici? Gedaan met de alarmbelprocedures en bijzondere meerderheden. We zijn benieuwd of Kristof Calvo hier voor zal pleiten en wat zijn Ecolo-vrienden daar van vinden. Wie A zegt, moet immers ook B zeggen.

Groene nationalisten

Kristof Calvo komt in zijn stuk vaak en vlug in de knoop met zijn kunstmatige liefde voor België en zijn virulente afkeer van het Vlaams-nationalisme. De vraag is overigens in wiens naam Calvo spreekt. Wat vinden zijn partijgenoten, zoals Europees Parlementslid Bart Staes (Groen, ex-VU) daar eigenlijk van? Staes, en bij uitbreiding Groen en Ecolo, zijn in het EU-parlement immers lid van een gezamenlijke fractie van ecologisten en regionalisten c.q. nationalisten. Het wordt, bijgevolg, dringend tijd dat Calvo zijn partij aanmaant om zich uit deze zogenaamd bekrompen fractie van groene nationalisten terug te trekken, me dunkt.

De fractieleider van Groen-Ecolo stelt verder in zijn opiniestuk dat de Vlaams-nationalisten overigens geen enkel plan zouden hebben (sic). Het ‘Manifest voor een Onafhankelijk Vlaanderen’ van de prominente denkgroep In de Warande, nooit gelezen? Het boek ‘O2: De Ordentelijke Opdeling van België’ van Gerolf Annemans en Steven Utsi, nooit van gehoord? ‘België de onmogelijke Opdracht’ van voormalig KBC-CEO Remi Vermeiren, even vergeten? Onderzoeken van VOKA, die aantonen dat de Belgische sociale welvaartsstaat inefficiënt werkt en dat je relatief weinig terugkrijgt in ruil voor de hoge belastingen, niet relevant? De academische studies van het onderzoeksinstituut Vives (KU Leuven) over de inefficiëntie van het Belgische federalisme en de jaarlijkse, aanhoudende en onvoorwaardelijke miljardentransfers naar Wallonië, allemaal quatsch?

Groen en de grondstroom

Helemaal amusant wordt het wanneer Calvo de macht van het getal gaat aanwenden om zijn punt te staven. Immers, de groene fractieleider beroept zich op sociaal onderzoek waaruit zou blijken dat het gros van de Vlamingen zich vooral identificeert met België. Als ‘de meerderheid’ en ‘grondstroom’ volgens Calvo een doorslaggevend element zijn, waarom is de jonge politicus dan niet consequent? De afgelopen maanden is keer op keer uit bevragingen gebleken dat een overgrote meerderheid van de Vlamingen de grenzen dicht wil voor grote groepen asielzoekers. Wil dit zeggen dat Groen nu zijn opengrenzenpolitiek, onder druk van de grondstroom, zal gaan aanpassen? We kijken er alvast naar uit!

Zoals vaak meten Belgicisten met verschillende maten en gewichten. Belgicisten verwijten de Vlaams-nationalisten ‘conservatief’ te zijn, en vast te zitten in ouderwetse emotionele romantiek. De vraag is wie hier met een open geest de zaken benadert en wie iedere maatschappelijke verandering tegenhoudt.

Ik wil dan ook dolgraag met Kristof Calvo uitvoerig het debat aangaan over de toekomst van België. Dan zal al vlug blijken dat het Vlaanderen wel degelijk uitgewerkte plannen klaar heeft over de toekomst van dit artificiële en mismeesterde land. Rationele, onderbouwde argumenten halen het in een debat altijd van zweverige gemeenplaatsen zoals de Rode Duivels, Stromae of chocolade.

 

Tom Van Grieken is Voorzitter van het Vlaams Belang en Vlaams Parlementslid