Taalonevenwicht in het leger

Een artikel van Peter Lemmens in Vlaams Belang, ledenblad van de Vlaams-Nationale partij, november 2016

Wie een goed geheugen heeft, zal zich misschien nog herinneren dat de Franstaligen in 2010 enorm kabaal maakten over het feit dat er in het hogere kader van het leger iets meer dan 60% Nederlandstaligen waren. Meteen werden zij op hun wenken bediend. Er werd een speciale werkgroep opgericht die zich drie jaar over het probleem boog en in 2013 een lijvig rapport van 217 pagina’s produceerde met tal van aanbevelingen. 

Eén van de voornaamste aanbevelingen van de werkgroep bestond erin om zo veel mogelijk een verhouding van 60% Nederlandstaligen tegenover 40% Franstaligen in het leger na te streven en dat op alle niveaus, dus van opperofficieren tot manschappen. Want tijdens het onderzoek was ook gebleken dat er, in tegenstelling tot de kleine groep van officieren, bij de veel talrijkere groep onderofficieren en manschappen veel te veel Franstaligen waren. Het parlement beval de minister van Defensie in 2013 dan ook aan deze onevenwichten op alle niveaus weg te werken.

Geen evolutie

In de regering-Michel/De Wever kwam Defensie eind 2014 in handen van de N-VA’er Steven Vandeput. Men zou dus verwachten dat deze als Vlaams-nationalist versneld werk zou maken van het wegwerken van de grote tekorten langs Nederlandstalige kant, want het gaat om een paar duizend jobs die de Vlamingen worden onthouden. Wie dat had gedacht, komt evenwel bedrogen uit, zo blijkt uit een vraag die Barbara Pas aan Vandeput stelde. Onder zijn bewind heeft er namelijk nog geen enkele evolutie ten goede plaatsgegrepen. Zowel op 1 januari 2015 als op 1 mei 2016 lagen de taalverhoudingen bij de officieren op 61% Nederlandstaligen tegenover 39% Franstaligen, bij de onderofficieren op 57% N en 43% F, en bij de manschappen zelfs op 51% N tegenover 49% F. Vandeput zelf kon niet anders dan toegeven dat dit niet goed was.

Pas diende in het parlement dan ook een aanbeveling in om deze scheeftrekkingen op korte termijn weg te werken. Maar wat deed de N-VA? Die stelde bij haar Kamerlid Peter Buysrogge dat hij zeer tevreden was met de ‘inspanningen’ van de minister en stemde de aanbeveling van Pas mee weg.

Ga met zo’n mannen maar eens naar een communautaire oorlog; de nederlaag is op voorhand verzekerd!