Taalwet: een vodje papier

Een artikel uit ’t Pallieterke van 6 oktober 2016

Er is niets nieuws onder de zon wanneer we stellen dat de taalwet in Brussel niet meer is dan een vodje papier – nog minder waard dan een vodje papier van de Staatsveiligheid. Exact vijftig jaar nadat de zogenaamde gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken werden ingesteld, is de toepassing ervan in de hoofdstad nog steeds een lachertje.

De Brusselse vicegouverneur maakt traditioneel ieder jaar een taalrapport op over de naleving van de taalwetten bij de aanwervingen en benoemingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s. En het Vlaams Belang maakt al even traditioneel ieder jaar een messcherpe analyse van die taalrapporten.

Voor de 19 Brusselse gemeenten kreeg de vicegouverneur 1.168 dossiers binnen, waarvan maar liefst  65,15 procent niet in orde is met de taalvoorschriften. Men kan de gegevens ook opsplitsen per taalgroep. Voor de Nederlandstaligen was 53,2 procent van de aanstellingen illegaal, voor de Franstaligen 77 procent. Het aantal illegale benoemingen ligt voor wat de Franstalige ambtenaren betreft dus een flink stuk hoger dan bij de Nederlandstalige ambtenaren. Bovendien is de impact daarvan op de dienstverlening veel groter omdat het contingent Franstalige ambtenaren veel groter is dan het contingent Nederlandstalige ambtenaren.

Zeker wat de contractuelen betreft, is de situatie, zoals al vele jaren, dramatisch: bijna negen van de tien contractuele aanstellingen in 2015 waren illegaal!

Met de 19 Brusselse OCMW’s is het zo mogelijk nog slechter gesteld. Met 88,8 procent illegale aanwervingen deden de OCMW’s het opnieuw slechter dan in 2014 (86,1 procent illegale aanwervingen), ook al was er al niet veel ruimte meer om het nóg slechter te doen. Opnieuw opgesplitst per taalgroep was bij de Nederlandstaligen 58,7 procent van de aanstellingen illegaal, bij de Franstaligen niet minder dan 90,1 procent. En van de contractuelen was maar liefst 95,6 procent van de aanwervingen flagrant in strijd met de taalwet. Cijfers om van achterover te vallen!

Zowel in de federale Kamer als in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de VGC gaan Belangers Barbara Pas en Dominiek Lootens de meerderheid hierover het vuur aan de schenen leggen. En terecht! Het wordt hoog tijd dat vijftig jaar nadat de taalwetten werden ingesteld, deze eindelijk worden nageleefd.

Vleermuis

Om de massale taalwetsovertredingen in het derde gewest aan te klagen, gingen vorige week enkele militanten van het Brusselse Vlaams Belang op ‘wandeling’ door de hoofdstad. Doel: het opsporen van het nieuwe logo van Brussel stad – een wangedrocht, waarbij Sint-Michiel werd vervangen door wat nog het meeste lijkt op een platgereden vleermuis, en daaronder de letters BXL. Bruxelles dus. Een logo dat zowat een jaar geleden door de troepen van Mayeur werd ingevoerd, onder het goedkeurende oog van Vlaamse (nou ja) schepenen Persoons (sp.a) en Ampe (Open Vld).

Overal werd dit eentalige logo door de jeugdige militanten overplakt met het oude logo van stad Brussel, dat wél netjes tweetalig was zoals het hoort.