Taalwetgeving voortdurend uitgehold

De taalwetgeving kwam ooit tot stand om een aantal strikte regels vast te leggen. Er werd uitgegaan van de eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië, en de tweetaligheid van Brussel. Dat had dan zijn gevolgen voor het taalgebruik door de overheden in de betreffende taalgebieden. Een federale overheidsdienst in Brussel moet zo zijn communicatie aan particulieren doen in hun taal. Maar aan het grote publiek mag daarnaast het Nederlands en het Frans gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het uithangen van een affiche of mededeling.  Bij de FOD Financiën, waar N-VA-minister Van Overtveldt bevoegd voor is, hingen/hangen publieke mededelingen in nog andere talen. Hierop aangesproken door Barbara Pas, was het antwoord dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht het toelaat, want het zou tegemoet komen aan de vraag van anderstaligen om onze berichten te begrijpen en zo te kunnen integreren. Ja, zo wordt natuurlijk de taalwet een vodje papier en hoeft niemand nog een van onze landstalen te leren… En mogen we haast blij zijn dat er in Brussel ook nog een Nederlandse versie bij hangt… Bizar dat de N-VA dat allemaal gedoogt als ze aan de macht is, maar hoog van de toren blaast als de partij in de oppositie zit.

Lees HIER vraag en antwoord.