De minister weet het niet… De Nationale Bank wel…

Barbara Pas wilde van de minister van Financiën weten hoe het systeem van de intergewestelijke overdrachten van overheidsuitgaven betreffende de accijnzen werkt. Concreet wilde zij weten met welke bedragen de Gewesten bijdroegen of met welke bedragen zij ontvanger waren inzake de accijnzen. Een  technische vraag, die ons toch weer de aandacht doet trekken op de problematiek van de verdoken transfers.

Het antwoord van de minister kan alleen maar de wenkbrauwen doen fronsen…

Klik HIER voor de vraag en het antwoord. Blader dan door naar bladzijde 387 in het document.