Tom Van Grieken: “Vlaams Parlement moet zelf heft in handen nemen om tekst Vlaamse Grondwet voor te bereiden.”

Vlaams Belang pleit al lang voor Vlaamse Grondwet, maar twijfelt aan oprechtheid van oproep Bourgeois.

Tom Van Grieken neemt kennis van het pleidooi van Geert Bourgeois voor een Vlaamse grondwet. De Vlaams Belang-voorzitter is verheugd dat nu ook de Vlaamse minister-president zich als voorstander van een Vlaamse grondwet out.  Het Vlaams Belang was immers de eerste partij die een ontwerptekst voor een dergelijke grondwet op papier zette. Op 30 september 2015 diende het Vlaams Belang overigens een voorstel van resolutie ‘betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ in het Vlaams Parlement in om het – met medewerking van N-VA gesmoorde – onafhankelijkheidsdebat opnieuw leven in te blazen.

De Vlaams Belang-voorzitter heeft anderzijds toch wel zijn bedenkingen met betrekking tot de oprechtheid van het pleidooi van Bourgeois. Tom Van Grieken: “Het opstellen van een Vlaamse grondwet is niet voorzien in het Vlaamse, noch in het federale regeerakkoord en de regeringspartners maakten reeds bij herhaling duidelijk dat er deze legislatuur een communautaire stilstand van kracht is. Ik vrees dat dit pleidooi andermaal beperkt zal blijven tot een nieuw vrijblijvend proefballonnetje om de Vlaamsgezinde kiezer te paaien. Net zoals De Wever de rechtse kiezer paait met straffe uitspraken inzake het immigratiebeleid, terwijl zijn eigen ministers de grenzen blijven openzetten.” De Vlaams Belang-voorzitter hoopt dat het Bourgeois er niet enkel om te doen is “om de aandacht af te leiden van het bij de bevolking weinig populaire regeringsbeleid met open grenzen, stijgende lasten voor de bevolking en budgettaire tekorten”.

Voor Tom Van Grieken volstaat de oproep van Bourgeois aan de federale regering overigens allerminst: “De minister-president maakt zich er door een eenvoudige oproep aan de federale regering voor een grondwetsherziening nogal gemakkelijk vanaf. Voor het Vlaams Belang moet het Vlaams Parlement – als legitiem parlement van de Vlaamse natie – zelf het heft in handen nemen om een tekst voor een Vlaamse Grondwet voor te bereiden om klaar te zijn met het werk wanneer het momentum voor onafhankelijkheid zich aandient.” Om het debat niet te laten doodbloeden, zal het Vlaams Belang verzoeken om het eigen voorstel in het Vlaams Parlement te agenderen. De ontwerptekst van grondwet die het Vlaams Belang indiende die de organisatie van de onafhankelijke Vlaamse staat vorm moet geven, voorziet onder meer ook bindende Vlaamse referenda.