‘Usurperende bevoegdheden’ nog altijd in federale begroting 2016 (vervolg)

Herlees even ons artikel van 7 december onder dezelfde titel… In de slotalinea schreven we toen: “Indien de regering verzuimt dit te doen, zal het Vlaams Belang hiertoe zelf de nodige initiatieven nemen zodat CD&V en N-VA vooralsnog voor hun verantwoordelijkheden worden geplaatst.” Barbara Pas hield woord…

Vorige week, tijdens de begrotingsbesprekingen in de Kamer, diende Barbara Pas prompt  een aantal amendementen worden om die posten uit de begroting te schrappen en de daarmee overeenstemmende middelen aan de deelstaten te bezorgen. Wie gehoopt had dat N-VA en CD&V consequent zouden zijn, kwam – alweer eens – bedrogen uit. De amendementen werden zonder verpinken weggestemd. De usurperende bevoegdheden zullen waarschijnlijk verdwijnen op Sint-Juttemis…