Fiscale autonomie blijft uit

Onze leden van Kamer en Senaat hebben zich bij de stemming over een wetsontwerp dat een bijkomende financiering voor de Duitstalige Gemeenschap voorziet, onthouden.

Anke Van dermeersch onderstreepte bij haar stemverklaring dat het Vlaams Belang niet ontkent dat de Duitstalige Gemeenschap een financieringsprobleem heeft, maar dat ook de andere gemeenschappen en gewesten met gelijkaardige problemen kampen.

De onderfinanciering door de federale overheid is immers blijven bestaan bij de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming. En bovendien zijn tal van overgedragen bevoegdheden lang nog geen homogene bevoegdheidspakketten, waardoor de deelstaten afhankelijk blijven van het federale niveau. Het systeem van de dotaties zorgt er voor dat de beloofde fiscale autonomie uitblijft.

Omdat het wetsontwerp opnieuw past in de misvormde staatshervormingslogica, maar we anderzijds begrip tonen voor de terechte grieven van de Duitstalige Gemeenschap onthield het Vlaams Belang zich bij de stemming.