VL-sticker: boete niet verhoogd. Maar ook niet afgeschaft

In Vlaams-nationale kringen was enige opschudding ontstaan nadat bekend raakte dat er een koninklijk besluit voorligt om het overplakken van de ‘B’ door een ‘VL’ op de autonummerplaat strenger te bestraffen. Nu wordt dit beboet met 55 euro en het was de intentie om daar 110 euro van te maken.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken had hierop al gereageerd door te stellen dat de politie echt wel andere prioriteiten heeft dan dat. VB-kamerfractieleider Barbara Pas stelde die vraag ook aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die liet gelukkig weten dat er van een dergelijke verhoging van de boete geen sprake kan zijn. Maar op de vraag van Pas of hij de boete voor dit ‘vergrijp’ helemaal zou afschaffen, antwoordde hij dat dit niet mogelijk zou zijn omdat dit niet zou kunnen van ‘Europa’. Daar was Pas het evenwel niet mee eens. Zij wees er onder meer op dat België reeds afwijkt van de Europese regelgeving door afwijkende wit-rode kleuren van de nummerplaten te behouden in plaats van wat ‘Europa’ vraagt. Waarom zou het dan ook niet voor het landenkenmerk kunnen? Een vraag waar geen antwoord op kwam.