Vlaams belastinggeld misbruikt voor verfransing Vlaams-Brabant

Chris Janssens klaagde deze week in het Vlaams Parlement aan dat Vlaams belastinggeld wordt misbruikt voor de verspreiding van pamfletten die Franstaligen in Vlaams-Brabant oproepen geen Nederlands te spreken. 

Op regelmatige basis valt er in de Zaventemse brievenbussen een pamflet van de vzw ‘Citoyens de Zaventem’ waarin Franstaligen in de Vlaamse rand worden opgejut geen Nederlands te spreken en waarin wordt opgeroepen tot de verdere verfransing van Vlaams-Brabant. De man achter de pamfletten is Vlamingenhater Olivier Maingain van het vroegere FDF (nu Défi). De vzw is immers gevestigd in het gemeentehuis van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe waar Maingain als burgemeester de scepter zwaait. Maingain had trouwens ook aangekondigd dat hij een federale subsidie, die hij ontvangt voor de installatie van een Vlaamse schepen in zijn gemeente, zou gebruiken – beter: misbruiken – voor steunmaatregelen voor de Franstaligen in de Rand.

Boze brief

In het Vlaams Parlement ondervroeg Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens minister Weyts (N-VA) nu al voor de derde keer over de pamfletten van de ‘Citoyens de Zaventem’. Ter gelegenheid van zijn eerste vraag (april 2015) beloofde Weyts een boze brief naar Maingain te sturen, maar deed hij dat uiteindelijk niet. Na zijn tweede vraag (oktober 2015) verzond Weyts de brief uiteindelijk wel. Ditmaal wilde Chris Janssens van de minister weten tot wat de brief heeft geleid. Ons parlementslid meende immers dat de reacties van Weyts tot op heden wel zeer pover gebleven waren en vond dat het nu eindelijk “tijd werd voor een krachtdadiger optreden, zeker aangezien dergelijke anti-Vlaamse campagnes mee worden gefinancierd met Vlaams belastinggeld”.

Teleurstellend

Het antwoord van minister Weyts was teleurstellend. “Ik wil er eigenlijk niet te veel woorden aan vuilmaken. Zulke initiatieven krijgen op die manier meer aandacht dan ze verdienen”, zei hij. De Vlaamse minister bevoegd voor de bescherming van de Vlaamse Rand en zelfverklaard Vlaams-nationalist, is dus van oordeel dat Vlaanderen in antwoord op deze provocatie … niets moet doen! Volgens Weyts dient Vlaanderen zich er maar bij neer te leggen dat een francofone imperialist als Maingain Vlaams belastinggeld verspilt en misbruikt om de Franstalige inwoners van de Vlaamse Rand op te jutten tegen het Nederlandstalige karakter van de gemeente waar ze wonen.

Chris Janssens repliceerde: “Ik betreur dat u hierin zeer laks blijft en dat u geen initiatief wilt nemen terwijl uit de Taalbarometer Vlaamse Rand blijkt dat twee derde van de nieuwkomers in de Vlaamse Rand geen Nederlands kent en dat de verfransing daar volop aan de gang is. Ook bij deze provocatieve acties blijft u toezien.” Het Vlaams Belang zal nu in het federale parlement Jan Jambon (N-VA) – die bevoegd is voor tuchtzaken tegen Brusselse burgemeesters – vragen om eindelijk maatregelen te nemen tegen het misbruik van belastinggeld door Maingain.

Lees het verslag.