Zieke Walen

Vlaams Belang kamerlid Barbara Pas vroeg aan de minister van Ambtenarenzaken de cijfers op over het ziekteverzuim van de federale ambtenaren. Het is immers al jaren zo dat Franstalige ambtenaren merkelijk meer ziek zijn dan hun Vlaamse collega’s, of althans meer in ziekteverlof zijn. Dat blijkt ook uit de cijfers van 2013. Een federale Waalse ambtenaar nam in dat jaar immers niet minder dan 19,45 dagen ziekteverlof op; bij een Vlaams ambtenaar bleef dat beperkt tot 14,8 dagen. De cijfers van 2014 waren de minister nog niet bekend, maar het valt niet te betwijfelen dat ook daar een flinke kloof tussen Vlamingen en Walen vast te stellen zal zijn.