Flor Grammensprijs voor drie dwarsliggers!

Op 8 juli – in het perspectief van 11 juli – ontvingen de V-Kamerleden Hendrik Vuye, Veerle Wouters en Barbara Pas de prestigieuze ‘Flor Grammensprijs’. Zij worden daarmee gehuldigd voor hun niet-aflatende inzet voor hun gemeenschappelijke Vlaams-nationale inzet in de Kamer van volksvertegenwoordigers om de communautaire impasse te doorbreken, de Vlaamse eisen niet te laten ondersneeuwen en […]

Lees meer

‘In de Kamer kan je de flaminganten van N-VA op één hand tellen’ (Barbara Pas)

Zaterdag 26 november verscheen onderstaand vraaggesprek met Barbara Pas op Doorbraak.be . Ten behoeve van de abonnees en lezers van Splits.be nemen we het hier graag over. Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas schreef een Wetstraatkroniek: De communautaire leegte. Parallel met dat boek verscheen ook De angsthazen van haar broer en Vlaams Belangcartoonist Frederik Pas. Allebei zijn […]

Lees meer

‘De communautaire leegte’ van Barbara Pas bijna uitverkocht

De eerste druk van het nieuwe boek van Barbara Pas ‘De communautaire leegte’ is bijna uitverkocht. Het boek omvat een onuitgegeven inventaris van communautaire inconsequenties en onwaarheden van N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname. Zonder meer kan worden gesteld dat dit boek een afrekening is met diegenen die de Vlaams-nationale kiezers manifest hebben bedrogen. Wie het […]

Lees meer

Niet voor kronen of titels…

Bart Maddens noemde mij onlangs de ‘koningin van het stellen van Vlaams-nationale vragen in de Kamer van volksvertegenwoordigers’. Hoewel eretitels niet aan mij besteed zijn – en al zeker geen koninklijke! -, apprecieerde ik wel wat de professor bedoelde. Want het bevestigde mij  in mijn dagelijks werk als verkozene in het algemeen en vooral als […]

Lees meer

Zieke Walen

Vlaams Belang kamerlid Barbara Pas vroeg aan de minister van Ambtenarenzaken de cijfers op over het ziekteverzuim van de federale ambtenaren. Het is immers al jaren zo dat Franstalige ambtenaren merkelijk meer ziek zijn dan hun Vlaamse collega’s, of althans meer in ziekteverlof zijn. Dat blijkt ook uit de cijfers van 2013. Een federale Waalse ambtenaar […]

Lees meer