Zogenaamde communautaire stilstand

Ter vervanging van de papieren versie krijgt u nu, zoals aangekondigd de eerste digitale nieuwsbrief van Splits.be. Op de vernieuwde webstek zal regelmatig communautair nieuws verschijnen en indien u zich – geheel gratis- abonneert zal u ook maandelijks een elektronische nieuwsbrief krijgen. Ondanks de zogenaamde communautaire stilstand waartoe de regeringen in dit land zich hebben geëngageerd is er heel wat communautair nieuws te melden. Het is immers niet omdat men er niet meer over spreekt dat de problemen plots verdwenen zijn, wel integendeel.

Aan Franstalige kant wordt de communautaire vrede helemaal niet zo scrupuleus toegepast als aan Vlaamse zijde. De balorige burgemeesters in de rand, die openlijk en uitdrukkelijk steun krijgen van regeringspartij MR tonen duidelijk aan dat de zogenaamde “federale loyauteit” enkel dient om de Vlamingen in de pas te doen lopen. De carroussel in Linkebeek is dan ook een hoofdthema van deze eerste nieuwsbrief. Daarnaast vindt u ook buitenlands nieuws naar aanleiding van de “onafhankelijkheidsverkiezingen” in Catalonië. Want als het Catalaanse (en Schotse) voorbeeld iets aantoont, dan is het dat een draagvlak voor onafhankelijkheid niet vanzelf komt. Reden te meer om met Splits.be een bescheiden bijdrage te leveren om het communautaire vuur brandend te houden.

Er is nood aan een communautaire stem want de typische Belgische compromissen gaan ongestoord verder. Een recent voorbeeld: na aanzet van toenmalig minister-president Kris Peeters (CD&V) werden de subsidies van de Gewesten aan het Agentschap Buitenlandse Handel gehalveerd. Het aantal buitenlandse missies van prinses Astrid werd daardoor teruggebracht van 4 naar 2 per jaar. Terecht stelde Vlaanderen dat dit geld nuttiger kan besteed worden in Vlaamse missies. Groot was onze verbazing als we bij de subsidies van de Nationale Loterij dit jaar plots het Agentschap Buitenlandse Handel zagen opduiken: er wordt dit jaar voor het eerst 250.000 euro aan toegekend. Hadden de excellenties van N-VA, CD&V en Open VLD de federale loyauteit in gedachten toen ze in de ministerraad goedkeuring gaven om de beslissing van de deelstaten met de Belgische geldpot te compenseren? Ik ga alvast eens polsen bij de bevoegde minister naar de motivatie van dit typisch Belgisch compromis. U leest het binnenkort op Splits.be

Barbara Pas
Volksvertegenwoordiger