Brussel… Franstalige stad?

Ons Brussels parlementslid Dominiek Lootens legde aan de bevoegde staatssecretaris een schriftelijke vraag voor aangaande de toenemende verfransing en de effectieve perceptie ter zake. Hij wilde vooral bekomen dat de staatssecretaris een initiatief zou nemen ten aan zien van privébedrijven die het niet erg nauw nemen met de tweetaligheid van de hoofdstad. Het antwoord van de staatssecretaris was dan ook even gemakkelijk als ontgoochelend…

Vraag nr. 90 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 25 augustus 2015 (N.) : De aanwezigheid van Brussel op Google Maps.

Brussel wordt door buitenlanders, zelfs Nederlanders, helaas nog al te vaak beschouwd als een louter francofone stad. Het feit dat Brussel op het gekende Google Maps als blijkbaar een Franstalige stad wordt beschouwd, doet daar geen goed aan. Inderdaad, wanneer men op computer, smartphone, laptop, of tablet van de Brusselse gemeenten intikt (ook in het Nederlands, bijvoorbeeld Elsene of Ukkel), merkt men dat op Google Maps vrijwel alle straatnamen enkel in het Frans worden benoemd. Pas wanneer men de kaart voldoende gaat uitvergroten verschijnen na een aantal klikken ook de Nederlandse namen (niet altijd !). Bent u zich hiervan bewust ? Hebt u reeds contact opgenomen met Google om dit aan te kaarten, teneinde de tweetaligheid van Brussel recht te doen ?

Antwoord : Ik kan uw bekommernis begrijpen, aangezien het Nederlandstalig karakter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook belangrijk is voor mij. De taalwetgeving is echter niet van toepassing op een privé- bedrijf. Ik betreur dan ook samen met u de vaststelling dat « Google Maps » meer Franstalige straatnamen gebruikt.