Brusselse regering tracht op slinkse wijze taalwetgeving verder uit te hollen

PERSBERICHT – 09 juni 2016 – van de VB-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Morgen (vrijdag 10 juni) bespreekt en stemt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een ontwerp van ordonnantie dat de procedures voor het gewoon administratief toezicht moet vereenvoudigen en versnellen. Op zich is daar uiteraard absoluut niets mis mee; integendeel. De afbouw van het goedkeuringstoezicht en de inkorting van de termijnen om sneller rechtszekerheid te creëren, zijn op zich goede principes.

Maar Brussel zou Brussel niet zijn, mocht er geen addertje onder het gras zitten. Want op een slinkse wijze tracht de regering via deze weg ook de bestaande taalwetgeving verder af te bouwen. Het toezicht op de gemeenten houdt namelijk ook een controle van de naleving van de taalwetgeving in bij de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van personeel. Taalwetten die door de 19 Brusselse gemeenten, zonder enige uitzondering, fundamenteel met de voeten worden getreden.

En nu wil de hoofdstedelijke regering dus de gemeenten verder carte blanche geven om de taalwetten naar hartenlust te overtreden.

Het Vlaams Belang zal dan ook vol overtuiging tégen het ontwerp van ordonnantie stemmen. Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Ik roep alle Nederlandstalige verkozenen in het Brussels parlement uitdrukkelijk op om ook tegen te stemmen. De verdere ondermijning van de taalwetgeving en de afbouw van de rechten van de Brusselse Vlamingen is totaal onaanvaardbaar. De Nederlandstalige parlementsleden die nog over een greintje zelfrespect beschikken, kunnen hier onmogelijk mee akkoord gaan!”

Stijn Hiers
Fractiesecretaris