Communautaire nieuwsbrief nr. 38

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 38e nieuwsbrief!

Kamer – mondelinge vraag in commissie

Van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

De artsenquota

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip119.pdf pg. 4

 

Kamer – mondelinge vraag in commissie

Van Barbara Pas tot de minister van Binnenlandse Zaken

De protocollaire rangorde

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic478.pdf pg. 4

 

Senaat – tussenkomst bij wetsvoorstel

Anke Van dermeersch

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Stuk 6‑254)

http://senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24300&LANG=nl pg. 7

 

Senaat – tussenkomst bij voorstel van bijzondere wet

Anke Van dermeersch

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (Stuk 6‑273)

http://senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=24300&LANG=nl pg. 15