Communautaire nieuwsbrief nr. 39

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belang-parlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. U kunt deze nieuwsbrief voortaan ook hier raadplegen. Hieronder de 39e nieuwsbrief!

Kamer – tussenkomst en stemming over amendementen in plenaire vergadering

van Barbara Pas

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie [betreffende opleggen taalkennis]

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip120.pdf pg. 100

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot

  • de eerste minister
  • de minister van Energie
  • de minister van Mobiliteit
  • de staatssecretaris voor Armoedebestrijding

Federale diensten onderworpen aan artikel 35 van de taalwet in bestuurszaken

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 117 (Eerste Minister)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0081.pdf pg. 249 (minister van Energie)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0081.pdf pg. 300 (minister van Mobiliteit)

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0081.pdf pg. 306 (staatssecretaris voor Armoedebestrijding)

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Economie

FOD Economie – webstek – talen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 158

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Financiën

Strafrechtelijke dossiers – de inning van boetes – communautaire verschillen

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 294

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Financiën

De welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 291

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de staatssecretaris voor Privacy

MIVB – gebruik van taalcodes

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 469

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Sociale Zaken

De RSZ-schulden van Gemeenschappen en Gewesten

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 168

 

Kamer – schriftelijke vraag

van Barbara Pas tot de minister van Volksgezondheid

Het personeel van de Brusselse ziekenhuizen – opdeling volgens taalaanhorigheid

http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0080.pdf pg. 198