Communautaire nieuwsbrief nr. 73 van het Vlaams Belang

Geregeld verspreidt het Vlaams Belang een ‘communautaire nieuwsbrief’. Hierin vindt men een overzicht van de tussenkomsten, vragen en ingediende voorstellen met een communautaire invalshoek van de Vlaams Belangparlementsleden van de voorbije weken. Via de onderstaande verwijzingen kan u rechtstreeks doorklikken naar de integrale teksten. Hieronder de 73e nieuwsbrief!

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Chris Janssens aan minister Crevits

Franstalige faciliteitenscholen – Controle

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1363736

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Chris Janssens aan minister-president Bourgeois

Herziening protocollaire rangorde – Initiatieven

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1368667

 

Vlaams Parlement – Schriftelijke vraag

van Ortwin Depoortere aan minister Gatz

Eentalige folders KSA in het Turks en het Frans – Steun Vlaamse overheid

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1368801

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Defensie Vandeput

Het eerherstel voor de soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gefusilleerd

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic828.pdf pg. 3

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Defensie Vandeput

De vervanging van de F-16’s en de communautaire verdeelsleutels in het kader van de compensaties

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic828.pdf pg. 4

 

Kamer Mondelinge vraag in commissie

van Barbara Pas aan minister van Defensie Vandeput

De stand van zaken met betrekking tot de taalverhoudingen in het leger

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic828.pdf pg. 12