Vlamingen nog altijd stiefmoederlijk behandeld in Belgische diplomatie

Buitenlandse Zaken is in dit land, op enkele uitzonderingen na, altijd al de speeltuin geweest van de Franstaligen. En dat ziet men ook aan de verdeling van de betrekkingen tussen Vlamingen en Franstaligen. Blijkbaar weet men in ‘onze’ diplomatieke diensten nog altijd niet dat de Vlamingen de meerderheid in dit land vormen. Vooral dan voor wat de hogere posten betreft.

Hier vindt u het antwoord van minister Reynders op een schriftelijke vraag van Barbara Pas over de verdeling van de betrekkingen op de Belgische ambassades en consulaten.