Vlaams Belang daagt N-VA uit over Vlaamse Grondwet

Tijdens de vorige regeerperiode werden er onder impuls van de Vlaamse regering besprekingen gevoerd over het opstellen van een Vlaamse Grondwet. Alleen mocht ze niet ‘Grondwet’, maar moest ze ‘Handvest voor Vlaanderen’ noemen. Uiteindelijk sprongen de besprekingen daarover af, deels omdat de linkse oppositie dwars ging liggen, maar allicht vooral ook omdat daarover in de Vlaamse meerderheid evenmin eensgezindheid over bestond.

De huidige Vlaamse regering wordt geleid door een Vlaams-nationale minister-president en de N-VA, die zich tot nader order nog altijd Vlaams-nationaal noemt, is er veruit de grootste meerderheidspartij. Men zou dus verwachten dat deze Vlaamse regering de draad om een Vlaamse Grondwet op te stellen terug zou opnemen. Tot op heden bleef het daarover evenwel stil. Héél stil.

Het Vlaams Belang heeft nu in het Vlaams Parlement een Proeve van Vlaamse Grondwet met het oog op het oprichten van een Vlaamse staat ingediend. Benieuwd of de N-VA deze uitdaging wil aangaan en het dossier terug op de agenda wil zetten.