Goed gezegd

Hendrik Vuye en Veerle Wouters schreven een interessante column op de webstek van doorbraak.be  over het stemrecht van de buitenland-Belgen en de buitenland-Vlamingen. We kunnen de lezing ervan u ten zeerste aanbevelen. Klik HIER . Uiteraard zal ook het Vlaams Belang in de Kamer en in het Vlaams Parlement deze zaak op de voet volgen. Zeker inzake de […]

Lees meer

Voor eerste maal voorstel voor Vlaamse Grondwet besproken in Vlaams Parlement

Voorstel Vlaams Belang verworpen in commissie Algemeen Beleid Op 11 oktober lichtte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn voorstel van resolutie ‘betreffende een proeve van grondwet voor de toekomstige onafhankelijke Vlaamse staat’ toe in de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement. Het is het eerste voorstel met als bedoeling een Vlaamse Grondwet in te voeren […]

Lees meer

Vlaams Belang daagt N-VA uit over Vlaamse Grondwet

Tijdens de vorige regeerperiode werden er onder impuls van de Vlaamse regering besprekingen gevoerd over het opstellen van een Vlaamse Grondwet. Alleen mocht ze niet ‘Grondwet’, maar moest ze ‘Handvest voor Vlaanderen’ noemen. Uiteindelijk sprongen de besprekingen daarover af, deels omdat de linkse oppositie dwars ging liggen, maar allicht vooral ook omdat daarover in de […]

Lees meer