Vlaamse energie in Vlaamse handen!

Het Vlaams Belang is blij dat de deal tussen Eandis en het Chinese State Grid alsnog is afgesprongen. Onze partij is van mening dat energiedistributie een strategische sector is die Vlaams verankerd moet worden.

Een artikel van Wim Van Osselaer in Vlaams Belang Magazine, het ledenblad van de Vlaams-Nationale partij, november 2016 

Bijna had China zich ingekocht in onze Vlaamse energiedistributie. Een deal tussen de energie-intercommunale Eandis Assets en het Chinese staatsbedrijf State Grid Europe Limited moest de Chinezen een minderheidsparticipatie van 14% bezorgen in de grootste distributeur van energie in Vlaanderen. De 830 miljoen euro die gemoeid was met de deal moest Eandis de nodige financiële ruimte geven om de nodige investeringen te kunnen doen in het kader van de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de uitbouw van een ‘slim netwerk’. De bekrachtiging van de deal op de buitengewone algemene vergadering van Eandis op 3 oktober leek aanvankelijk maar een formaliteit.

De deal met de Chinezen werd uiteindelijk echter luttele dagen voor de vergadering gekelderd door de Antwerpse intercommunale Imea. Om de zaak te laten doorgaan, moesten immers zeven intercommunales – waaronder Imea – tot Eandis Assets fusioneren. De fusie zou echter als gevolg hebben dat overal eenzelfde distributienettarief zou moeten gehanteerd worden en dit was voor Antwerpen – waar de tarieven lager liggen – onverteerbaar. Zonder de Antwerpse intercommunale kon de fusie niet doorgaan en bijgevolg ook de deal met de State Grid niet.

Inhoudelijke bezwaren

Het Vlaams Belang is tevreden dat de deal alsnog afsprong. Onze partij was echter van oordeel dat er ook voldoende inhoudelijke bezwaren waren tegen de deal. Het gemeentelijk energiedistributienet maakt immers deel uit van de publieke dienstverlening. Energie en de energiebevoorrading zijn strategische sectoren die volgens onze partij in Vlaanderen verankerd moeten blijven. De toenemende behoefte van onze maatschappij aan elektriciteit benadrukt het strategisch belang steeds meer.

Dat deze deal moest worden afgewezen was voor het Vlaams Belang van meet af aan duidelijk. Clausules in de overeenkomst zouden de Chinezen ook met een participatie van 14% een relatief grote invloed in Eandis bezorgen. De Staatsveiligheid bevestigde in een brief aan enkele ministers bovendien het vermoeden van het Vlaams Belang dat State Grid banden zou hebben met de Chinese inlichtingendiensten en dat technologische spionage wel eens de drijfveer van de Chinezen zou zijn om te participeren in ons net.

Vlaams Parlement

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin kwam in het Vlaams Parlement actief tussen in het Eandis-debat. Hij haalde daarbij onder meer zwaar uit naar N-VA, een partij die in het verleden pleitte voor verankering, maar nu koste wat kost de deal erdoor wilde drukken.  Volgens Sintobin maakte de chaos met betrekking tot de deal ook duidelijk dat het onverantwoord is om het beheer van het distributienet nog langer over te laten aan de gemeenten. Het Vlaams Belang wil nu dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid ter zake opneemt. Dat deze strategische sector voor het Vlaams Belang Vlaams verankerd moet worden, hoeft voor onze partij een samenwerking met de privésector overigens niet uit te sluiten.