Vlaamse Grondwet: veel medialawaai, weinig actie

Tom Van Grieken riep minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams parlement op tot wat meer communautaire moed.

Geert Bourgeois wil een Vlaamse grondwet en iedereen zal het geweten hebben. Hij deed het voorstel maandagavond ter gelegenheid van een toespraak in het kader van de voorstelling van een nieuw handboek voor grondwettelijk recht van professor Stefan Sottiaux (KU Leuven), maar dezelfde dag vulde de krant De Standaard ’s ochtends al de voorpagina al met de aankondiging. ’s avonds mocht de minister-president zijn pleidooi nog eens uitgebreid toelichten in Terzake.  Over een gebrek aan media-aandacht kon de Bourgeois alleszins niet klagen.

Stille dood

Heel wat minder – om niet te zeggen ‘geen’ – persaandacht was er voor de actuele vraag van Tom Van Grieken in het Vlaams Parlement die van Geert Bourgeois wilde weten hoe ernstig zijn voorstel bedoeld was en hoe hij van plan was die Vlaamse grondwet te realiseren. Want – zo liet Tom Van Grieken weten – “bijna alle minister-presidenten voor u zijn immers komen aanzetten met een Vlaamse grondwet en telkens zijn die voorstellen een stille dood gestorven nadat ze op een persconferentie of in de media uitgebreid zijn aangekondigd”.

Er zijn inderdaad nogal wat twijfels over de ernst van Bourgeois’ pleidooi voor een Vlaamse grondwet. Het voorstel is bijvoorbeeld niet opgenomen in het regeerakkoord en N-VA houdt zich bovendien strikt aan een afgesproken communautaire stilstand. Eén van de coalitiepartners – Open VLD – reageerde overigens reeds negatief. Bovendien haastte Bourgeois zich om naar aanleiding van zijn voorstel te verklaren dat hij “gebruik maakte van de academische vrijheid om zijn persoonlijke mening te geven”.

Catalaans vuur

Tom Van Grieken vroeg Bourgeois dus in het Vlaams Parlement welke concrete initiatieven hij nu zou nemen. Het antwoord stelde teleur. Hij bevestigde nogmaals dat hij “enkel in eigen naam sprak” en beperkte zich ertoe te zeggen “dat we de bevoegdheden niet hebben om een Vlaamse grondwet te realiseren” en dat “Vlaanderen na 2019 ook die bevoegdheid hoort te krijgen”.

De Vlaams Belang-voorzitter had gehoopt op “wat meer Catalaans vuur of Schotse gedrevenheid”, zo zei hij. Bourgeois maakte immers duidelijk dat hij niets meer van plan is dan tegen 2019 vriendelijk aan de federale regering te vragen om de federale grondwet voor herziening vatbaar te verklaren om een Vlaamse grondwet mogelijk te maken. Een nodige wijziging van de grondwet moet overigens worden goedgekeurd door een tweederde meerderheid. Mét Franstalige medewerking dus. Kans op succes: nihil.

Politieke moed

Tom Van Grieken riep de minister-president op tot wat meer durf en verwees naar de Franstaligen die wél op een actieve wijze hun communautaire belangen verdedigen. Als voorbeelden vermeldde hij de ongrondwettelijke oprichting van de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ in 2011 en de pogingen van de Franstaligen om via de oprichting van een Brusselse ‘metropolitane gemeenschap’ politieke medezeggenschap te krijgen in de Vlaamse rand. “Wat ontbreekt is eigenlijk geen ‘constitutionele mentaliteit, maar Vlaamse politieke moed”, besloot Tom Van Grieken.

Lees hier het verslag.