Nederlandskundigheid Brusselse postbodes gaat er razendsnel op achteruit

Elk jaar vraagt Barbara Pas aan de minister van Post, de VLD’er Alexander De Croo, de cijfers op omtrent de tweetaligheid van de Brusselse postbodes (zie bijlage). Volgens de taalwet moet 100% van hen tweetalig zijn. In de praktijk is het echter al jaar en dag zo dat die tweetaligheid veel te wensen overlaat, vooral dan langs Franstalige kant. Zo is momenteel slechts 31% van de Brusselse postbodes tweetalig. Aan de Vlamingen zal het echter niet gelegen hebben: 92% van hen kent officieel de taal van Molière. Aan Franstalige kant echter kent slechts 18% de taal van Vondel. Concreet komt dit erop neer dat slechts 32,7% van alle Brusselse postbodes het Nederlands machtig is, terwijl 98,6% het Frans beheerst. Opvallend is ook dat de kennis van het Nederlands er bij de Brusselse postbodes razendsnel op achteruitgaat. Drie jaar geleden kon nog 41% van hen zich in het Nederlands uitdrukken; nu dus nog slechts 33%. Dat een VLD’er daar niet van wakker ligt, is uiteraard geen verrassing. Maar dat een ‘Vlaams-nationalistische’ partij als de N-VA dit zomaar duldt en niet eens fors op de federale regeringstafel klopt, is zorgwekkend. Of behoort dit ook al tot de ‘communautaire stilstand’?

Klik hier voor de cijfertabel.