DE PAPIEREN TIJGER VAN DE N-VA

VB-fractievoorzitter in het Vlaams parlement Chris Janssens tekent vier stappen naar onafhankelijkheid uit. Hij daagt daarmee de N-VA uit om haar politieke macht in navolging van Schotten en Catalanen om te zetten naar de definitieve Vlaamse ontvoogding die slechts één einddoel kan hebben: Vlaamse onafhankelijkheid. Het artikel verscheen dezer dagen ook op de webstek van Doorbraak.be. 

Lees meer

Gefaalde staat bestendigen

“De degout over ons institutionele model is wellicht nog nooit zo groot geweest, zowel in België zelf als daarbuiten. Maar tegelijkertijd worden de opinievorming en de politiek discussie daarover kunstmatig bevroren. We beleven de meest extreme periode van communautaire stilstand in vijftig jaar.” “De N-VA kan moeilijk proberen te cashen met goed bestuur én tegelijkertijd […]

Lees meer

Onderzoek dynamitering IJzertoren gekelderd door N-VA

Op 11 november lanceerde N-VA-parlementslid Brecht Vermeulen een oproep tot de Vlaamse universiteiten om een studie te verrichten over de dynamitering van de IJzertoren in 1946. Dit voorstel is een reactie op een initiatief van VB-kamerlid Barbara Pas in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waarin zij voorstelt om daarover een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. Een […]

Lees meer

Vlaams Belang daagt N-VA uit over Vlaamse Grondwet

Tijdens de vorige regeerperiode werden er onder impuls van de Vlaamse regering besprekingen gevoerd over het opstellen van een Vlaamse Grondwet. Alleen mocht ze niet ‘Grondwet’, maar moest ze ‘Handvest voor Vlaanderen’ noemen. Uiteindelijk sprongen de besprekingen daarover af, deels omdat de linkse oppositie dwars ging liggen, maar allicht vooral ook omdat daarover in de […]

Lees meer

gedomesticeerde Belgische N-VA

“De N-VA is inmiddels gedomesticeerd. De partij is zelf een onderdeel geworden van het systeem. De N-VA-excellenties hebben zich ontpopt tot voorbeeldige Belgen. Het zijn geen olifanten meer in de Belgische porseleinwinkel. Eerder frêle winkeljuffrouwen die zich uiterst behoedzaam tussen het porselein bewegen en hier en daar een stuk afstoffen of verplaatsen.” Bart Maddens (politicoloog […]

Lees meer

smeulend vuurtje

“Het niet onaanzienlijke politieke talent dat geaccumuleerd zit in de N-VA wordt tegenwoordig vooral ingezet om excuses te bedenken voor het zwijgen over het confederalisme.” “Het is met een ideaal zoals met een kampvuur. Als je het brandend wil houden, dan moet je er constant houtblokken op leggen. Als je wil dat de idealen blijven […]

Lees meer