‘Usurperende bevoegdheden’ (2e vervolg)

Op 7 en 21 december berichtten wij u al over de initiatieven van Barbara Pas aangaande de zogenaamde ‘usurperende bevoegdheden’, zeg maar de bevoegdheden  die feitelijk tot de deelstaten behoren, maar waarvoor de federale overheid (onterecht) nog uitgaven doet. Zij klaagde het probleem nog eens aan bij N-VA-staatssecretaris Elke Sleurs die nog een pakket van dergelijke bevoegdheden […]

Lees meer

Wordt de taalwetgeving selectief toegepast?

Naar aanleiding van recente beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in de gemeente Koksijde aangaande maatregelen in het zwembadcomplex als gevolg van incidenten met asielzoekers, werd meegedeeld dat er voortaan ook opschriften in het Arabisch op gezag van het gemeentebestuur zouden aangebracht worden en dat het zwembadreglement zou vertaald worden in het Arabisch. Vlaams […]

Lees meer

Een reden vindt men altijd wel…

Op 7 december plaatsten we hier (scroll even terug…) het bericht dat de VVB – Vlaamse Volksbeweging  een postzegel wilde laten maken door bpost, die echter eerst werd goedgekeurd en daarna geweigerd. Kamerlid Barbara Pas stelde dus een vraag aan de bevoegde minister. En hier is het antwoord, zo voorspelbaar… Men vindt altijd wel een reden om iets wat onwelgevallig is als politiek te […]

Lees meer

DE PAPIEREN TIJGER VAN DE N-VA

VB-fractievoorzitter in het Vlaams parlement Chris Janssens tekent vier stappen naar onafhankelijkheid uit. Hij daagt daarmee de N-VA uit om haar politieke macht in navolging van Schotten en Catalanen om te zetten naar de definitieve Vlaamse ontvoogding die slechts één einddoel kan hebben: Vlaamse onafhankelijkheid. Het artikel verscheen dezer dagen ook op de webstek van Doorbraak.be. 

Lees meer

Beter laat dan nooit…

Deze week vernamen wij via de media dat CD&V en de N-VA in Brussel-stad hekelen dat Faouzi Hariche (PS), de Brusselse schepen voor Onderwijs, nauwelijks aandacht heeft voor het Nederlandstalige onderwijs. Beide partijen stellen voor om haar bevoegdheden over te dragen aan de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. Terecht klaagt men de in vele opzichten stiefmoederlijke […]

Lees meer

Jambon laat alles bij het oude

De vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad is belast met het toezicht op de naleving van de taalwetgeving in Brussel. Hetzelfde geldt wat betreft de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Zij worden bijgestaan door federale ambtenaren die ter beschikking worden gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Barbara Pas wilde van minister van Binnenlandse Zaken dan ook eens […]

Lees meer